W Szkole Podstawowej w Leśnej od 25 maja 2020r. będą obowiązywać nowe zasady organizacji konsultacji i organizacji funkcjonowania biblioteki szkolnej dostosowane do wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego, z którymi proszę się zapoznać :

Załączniki:

  1. Organizacja konsultacji dla uczniów.
  2. Organizacja zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej.
  3. Zgoda na pomiar temperatury ciała.