„Bezpieczne wakacje 2021”

2021-07-06T15:23:29+02:006 lipca, 2021|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła, Wydarzenia|

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami letnimi, w załączeniu przekazujemy zalecenia Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji, na obszarze województwa śląskiego, akcji „Bezpieczne wakacje 2021”. Celem akcji jest zintegrowanie działań różnych podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym województwie, w szczególności w aspekcie istniejącego jeszcze stanu zakażeniami wywoływanego wirusem SARS-CoV-2. Podejmowane działania mają na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku, szczególnie nad wodą i w górach, a także bezpieczeństwa i higieny w związku z sytuacją epidemiczną. Ponadto, na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w dziale aktualności, znajduje się wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję „Bezpieczne wakacje 2021” oraz wykaz miejsc [...]

Bezpieczeństwo podczas wakacji

2021-06-25T14:25:56+02:0025 czerwca, 2021|Bezpieczna szkoła, Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu prowadzi akcję informacyjną o bezpieczeństwie podczas wakacji. Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie zachęcamy do skorzystania z porad przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu.

„Posiłek w szkole i w domu” – dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Leśnej

2021-06-22T21:13:25+02:0016 czerwca, 2021|Brak kategorii, Komunikaty, Szkoła, Wydarzenia|

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach opublikował na swojej stronie listę szkół, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten zaplanowany jest na lata 2019-2023 i realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem programu jest m.in. zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Jedną ze szkół, które otrzymały dofinansowanie jest nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej. Przyznana kwota: 80.000,00 zł - zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia szkolnej kuchni, a wkład własny w wysokości 20.000,00 zł - na prace budowlano-remontowe. [...]

Zaktualizowane wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

2021-05-21T20:35:50+02:0021 maja, 2021|Komunikaty, Szkoła|

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i będą uczyć się w szkołach i placówkach. Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia: organizacja zajęć w szkole, higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u [...]

Informacje dla rodziców przyszłorocznej klasy pierwszej

2021-05-14T13:45:24+02:0014 maja, 2021|Komunikaty, Szkoła, Wydarzenia|

Szanowni Rodzice, w związku z sytuacją epidemiologiczną w bieżącym roku szkolnym spotkanie z rodzicami przyszłorocznej klasy pierwszej nie odbędzie się. Szczegółowe informacje przekazane będą pod koniec sierpnia w ustalonej przez dyrektora formie. Poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy pierwszoklasistów w przyszłym roku szkolnym. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy pierwszej będą uczyć się w jednym oddziale. Nauka będzie rozpoczynała się o godz. 8.00 i będzie obejmowała w tygodniu 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, matematyczna, informatyczna, muzyczna, plastyczna, techniczna i wychowanie fizyczne), 2 godziny języka angielskiego, a także wg zgłoszenia 2 godziny religii (w tygodniu) oraz 1 godzina [...]

Dyżury wakacyjne przedszkoli 2020/2021

2021-05-12T13:06:45+02:0012 maja, 2021|Komunikaty, Przedszkole|

UWAGA RODZICE !!! Poniżej informacje dotyczące dyżurów przedszkolnych w wakacje 2020/2021. W załączniku do pobrania zarządzenie Wójta Gminy Lipowa, regulaminy i informacje oraz wniosek/ karta zapisu dot. organizowania dyżurów dla dzieci przedszkolnych w okresie wakacji (rok szkolny 2020/21). Kolejność i termin dyżurów oddziałów przedszkolnych w Gminie Lipowa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej 01.07.2021 – 31.07.2021 https://zsplipowa.pl/przedszkole-w-lipowej/informacje/   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej 01.08.2021 – 31.08.2021 https://spsienna.pl/dyzur-wakacyjny-2021/   Wnioski na dyżur wakacyjny można składać do dnia 11 czerwca 2021r. w przedszkolu macierzystym tj. przedszkolu do którego będzie uczęszczało dziecko w danym miesiącu wakacyjnym. Uwaga! Prosimy o zapoznanie ze z Regulaminami placówek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej – [...]

Organizacja pracy szkoły od 22 marca 2021r.

2021-03-19T16:00:35+01:0019 marca, 2021|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   Dyrektor szkoły informuje, co następuje od 22 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 roku : a) wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć; b) na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego funkcjonuje Przedszkole; c) dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest [...]

Konsultacje z pedagogiem szkolnym

2021-03-03T13:24:57+01:003 marca, 2021|Komunikaty, Szkoła, Wydarzenia|

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie, Przesyłam Państwu, godziny, w których można skontaktować się ze mną we wszystkich Państwa sprawach związanych ze szkołą. Zachęcam do kontaktu Rodziców, ale przede wszystkim Dzieci pod numerem telefonu: 33 867 10 92, za pośrednictwem e-dziennika lub kontaktu osobistego. Poniedziałek: 8:00- 11:00 Wtorek: 9:00- 13:30 Środa: 9:00- 11:00 Czwartek: 10:30- 12:30 Pozdrawiam, Pedagog Szkolny ZSP w Leśnej Ewa Piątek

Prace remontowe w naszej szkole

2021-02-24T15:04:57+01:0024 lutego, 2021|Komunikaty, Szkoła, Wydarzenia|

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej trwa kompletny remont dwóch łazienek i głównego korytarza szkolnego. Wszystko zaczęło się od dużego wsparcia finansowego jednej ze spółek żywieckich, powiązanej z rodzicem naszego ucznia. Inwestycja ta jest możliwa dzięki przychylności Wójta Gminy Lipowa Pana Jana Góry. Szkoła uzyskała wsparcie finansowe, a do remontu zostali zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy w Lipowej. Szkoła dzięki temu ponosi jedynie koszty materiałów. Prace remontowe rozpoczęły się tuż po feriach zimowych. Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy. Za ogromne wsparcie serdecznie dziękujemy.

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2021-02-24T11:41:10+01:0024 lutego, 2021|Komunikaty, Szkoła|

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej ogłasza rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Nabór do szkoły prowadzony jest w terminie od 01 marca do 26 marca 2021r.  Do klasy I przyjmowane są: - dzieci 7 letnie (urodzone w 2014 roku) objęte obowiązkiem szkolnym, - dzieci 6 letnie (urodzone w 2015 roku) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022: ZGŁOSZENIE DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY– do pobrania tutaj WNIOSEK [...]

Go to Top