Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się od 13 maja 2024 r. (zakładanie konta w systemie i wybór szkół i oddziałów). Rekrutacja obywa się z wykorzystaniem platformy Vulcan, link do strony https://slaskie.edu.com.pl

Na stronie dostępny jest film instruktażowy, który ułatwi kandydatom proces rejestracji wniosków oraz wskaże dalsze czynności z tym związane.

Aby sprawnie przejść przez ten proces należy zapoznać się terminami rekrutacji, które znajdują się po spodem oraz na stronie slaskie.edu.com.pl w zakładce TERMINY NABORU, a także z dostępnym materiałami w formie filmów oraz  podręcznika dla kandydata, który jest umieszczony w zakładce POMOC.

Ponadto istnieje możliwość pobrania aplikacji mobilnej eLO!, aby być cały czas na bieżąco z przebiegiem procesu rekrutacji.

Pobierz aplikację na system Android ze sklepu Google Play.

Pobierz aplikację na system iOS ze sklepu AppStore

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej podaj kod, który znajdziesz po zalogowaniu się do systemu naborowego w zakładce „Aplikacja mobilna”.

Bardzo ważnym elementem rekrutacji są terminy, w których należy dostarczyć odpowiednie dokumenty np. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

do 29 maja do godz.15.00,

natomiast do pozostałych typów oddziałów np. ogólnodostępnych takie dokumenty należy złożyć

do 17 czerwca do godz.15.00

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
13.05.2024 29.05.2024 15:00 Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
13.05.2024 17.06.2024 15:00 Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej oddziały ogólnodostępne
03.06.2024 10.06.2024 15:00 Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/ predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 12 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz na koncie kandydata w systemie rekrutacji.

21.06.2024 05.07.2024 15:00 Złożenie nowego wniosku oraz możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

Zmiana wniosku o przyjęcie przez kandydata z uwagi na zmianę szkół lub zmiana kolejności szkół. Opcja możliwa po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. Po tej operacji należy wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru

21.06.2024 08:00 05.07.2024 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12.07.2024 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
12.07.2024 18.07.2024 15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

19.07.2024 Publikacja list przyjętych