Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola

na rok szkolny 2024/2025.

Nabór do Przedszkola prowadzony jest w terminie od 01 marca – 21 marca 2024r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wniosek o przyjęcie dziecka można odebrać w grupie przedszkolnej, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającycm na rok szkolny 2024-2025
  2. Informacja o rekrutacji do przedszkola
  3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  4. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola w Leśnej
  5. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Zasady rekrutacji do Przedszkola w Leśnej

na rok szkolny 2024/2025

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Leśnej składają
deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w terminie od dnia 23 lutego do 29 lutego 2024 roku.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  1. Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do Przedszkola w Leśnej składają wniosek w terminie od dnia 01 marca do 21 marca 2024 r.
  2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

 

Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. 

Druki rekrutacyjne znajdują się u wychowawców grup przedszkolnych,
w sekretariacie lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli wchodzących w skład
Zespołów Szkolno-Przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. 23.02.2024r. – 29.02.2024r.
Rekrutacja
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2024r. – 21.03.2024r. 29.04.2024r. – 20.05.2024r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 22.03.2024r. – 28.03.2024r. 21.05.2024r. – 27.05.2024r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 02.04.2024r. 29.05.2024r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 03.04.2024r. – 10.04.2024r. 03.06.2024r. – 10.06.2024r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.04.2024r. 12.06.2024r.