Historia szkoły

Leśna została założona jako wieś zarębna prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku. Nazwa miejscowości pochodzi (jak podaje kronikarz żywiecki z przełomu XVII i XVIII wieku Andrzej Komoniecki) od urzędników miejskich, których zadaniem było pilnowanie lasu, przed grabieżą drewna i kłusownictwem. Wieś wchodziła wówczas w skład żywieckich posiadłości rodu Komorowskich.

W 1624 r. Leśna podobnie jak cała żywiecczyzna została zakupiona przez królową polską Konstancję, żonę króla Zygmunta III Wazy. We władaniu królewskiego rodu pozostała do roku 1672.
Po Wazach państwo żywieckie (jak zaczęto nazywać Żywiec i okolice) przeszło pod władanie rodziny Wielopolskich. Wielopolscy z kolei sprzedali tę posiadłość w 1838 r. bocznej gałęzi dynastii Habsburgów. Zaznaczyć należy, że od 1772 r. Żywiec z okolicą (a więc i Leśną ) znalazł się w wyniku I rozbioru Polski w granicach Austrii, w której panowała właśnie dynastia Habsburgów.
Po roku 1867 w Galicji (jak nazywano zagarnięte przez Austrię polskie ziemie), zaczął się czas autonomii. Zezwolono między innymi na naukę po polsku w szkołach. Galicja miała swój własny Sejm Krajowy, a także możliwość wybierania swoich posłów do parlamentu w Wiedniu. Wielu Polaków było ministrami rządu Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a hrabia Kazimierz Badeni pełnił nawet funkcję premiera w latach 1895-1897. W tym czasie na czele tzw. Rady Szkolnej Krajowej stał prof. Michał Bobrzyński, który za cel postawił sobie zwiększenie liczby szkół w całej Galicji, przede wszystkim szkół wiejskich, wtedy nazywanych szkołami ludowymi.
Szkoła Ludowa w Leśnej powstała w 1905 r. Pierwszym kierownikiem był Józef Pawłowicz.

Szkoła przez pierwszych sześć lat swojego istnienia nie posiadała własnego budynku. W 1911 r. powstał budynek szkoły. Ówczesna szkoła posiadała dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla kierownika i jego rodziny. Do 1921 r. szkoła posiadała sześć oddziałów i liczyła ok. 250 uczniów. Zazwyczaj zatrudnionych było trzech, czterech nauczycieli. Rotacja kadry pedagogicznej była bardzo duża.
Od listopada 1918 r. Leśna ponownie została włączona w granice państwa polskiego. W okresie międzywojennym największą bolączką szkoły w Leśnej jest trudna sytuacja lokalowa, kierownictwo zmuszone jest wynajmować dodatkowo dwa lokale we wsi na sale lekcyjne.

 
W latach 1936 -1938 zostają dobudowane dwie sale lekcyjne i zostaje pociągnięte piętro. Niestety z uwagi na wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 r. prace wykończeniowe piętra zostały wstrzymane.
 
W czasie okupacji szkoła polska używa budynku do roku 1942. Później zostaje w niej umieszczona szkoła niemiecka licząca 21 uczniów. Polacy znowu uczą się w wynajmowanych mieszkaniach we wsi. W 1944 zostaje aresztowany przez Niemców kierownik Pawłowicz. Po śledztwie zostaje przewieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen (Rogoźnica). Umiera w styczniu 1945 r. w trakcie ewakuacji obozu. tym czasie szkoła nie pełni już swej funkcji, zostaje zamieniona na magazyn a później na koszary dla żołnierzy niemieckich.
Po II wojnie światowej kierownikiem zostaje Andrzej Pyclik . W tym czasie zostaje wykończone piętro i szkoła posiadała już 8 sal lekcyjnych.
W latach pięćdziesiątych następuje eletryfikacja. W następnym dziesięcioleciu szkoła otrzymuje centralne ogrzewanie, wodę bieżącą oraz jeden z pierwszych we wsi telefonów. Szkoła zostaje również otynkowana.
W 1976 r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Andrzeja Pyclika, który odchodzi na emeryturę zastępuje Joanna Dziedzic.
Po czterech kolejnych latach dyrektorem zostaje Mirosława Błaszczyk . W tym czasie następuje kapitalny remont szkoły (budynek ma już ponad siedemdziesiąt lat) trwający prawie cały rok szkolny. W 1985 r. dyrektorem szkoły zostaje Anna Bury .
Sześć lat później stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Janina Pogan. W 1996 r. rozpoczyna się następny remont. Zostaje nadbudowane kolejne piętro, gdzie dzisiaj mieszczą się  trzy sale lekcyjne, kuchnia, świetlica, gabinet lekarski.

W 2006 roku dyrektorem szkoły zostaje Anna Polak. W 2007 roku rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych, która kończy się w 2010 roku. Od tej pory szkoła dysponuje dodatkowo dwiema przestrzennymi salami dydaktycznymi.

Od 1 września 2011 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Małgorzata Dróżdż, która w maju 2012  wygrywa konkurs na dyrektora szkoły.

1 września 2017 roku szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej, a dyrektorem szkoły ponownie po wygranym konkursie zostaje mgr Anna Polak.