Szkoła

Informacja dla uczniów

2020-03-26T14:30:50+01:0026 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Drogi Uczniu! Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach. Pamiętaj, że jesteś członkiem [...]

Informacja dla rodziców

2020-03-26T14:28:13+01:0026 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Drodzy Rodzice! Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia. Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły. Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na [...]

List Ministra Edukacji Narodowej

2020-03-26T14:26:30+01:0026 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Szanowni Państwo, Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, uczniom, przedsiębiorcom i samorządom za dotychczasowy wysiłek, szybkie zorganizowanie się oraz wsparcie. Apeluję do dyrektorów szkół oraz nauczycieli i proszę ich o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę również wszystkie organy prowadzące oraz samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu [...]

Informacja dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej o sposobie realizacji w szkole nauki na odległość

2020-03-25T14:22:33+01:0025 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Informacja dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej o sposobie realizacji w szkole nauki na odległość Drodzy Uczniowie, Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. realizujemy obowiązek nauki na odległość. Wykorzystujemy do tego, jako główne narzędzie, dziennik elektroniczny oraz Classroom. Nauczanie nie jest prowadzone online. Online prowadzone są tylko niektóre lekcje, po wcześniejszym ustaleniu możliwości z daną grupą uczniów. Przyjęta zasada bierze pod uwagę dostępności uczniów do sprzętu w poszczególnych rodzinach i stwarza rodzicom i wam możliwość dogodnej organizacji nauki w domach. Nauczyciele przekazują wam instrukcję z poleceniami, numerami stron z podręczników, linkami do filmów, platform edukacyjnych innych zbiorów edukacyjnych. Obowiązuje [...]

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Leśnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki

2020-03-25T14:17:27+01:0025 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Szanowni Państwo,  Poniżej przedstawiamy informację o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Zasady będą obowiązywały w dniach 25 marca 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r.   Zasady zdalnego nauczania: Realizacja zajęć przedszkolnych. Zadania dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, będą zamieszczane przez wychowawców na stronie szkoły www.lesna.edu.pl w zakładce Przedszkole.   Realizacja zajęć w klasach 1-3. Nauczyciele przesyłają rodzicom informacje o zadaniach do wykonania przez dzieci za pomocą dziennika elektronicznego. Zadania wysyłane są codziennie. Sposób kontaktu z rodzicami nauczyciele ustalają indywidualnie, dostosowując się do potrzeb i możliwości rodziców.   Realizacja zajęć w klasach 4-8. [...]

List do Rodziców – nauka na odległość

2020-03-24T14:36:38+01:0024 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Szanowni Państwo, Dziękujemy za dotychczasową pomoc w realizacji zdalnego nauczania. W tym okresie uczniowie głównie powtarzali wiadomości, utrwalali zdobytą wiedzę, dysponując wieloma narzędziami przekazanymi przez nauczycieli. Od jutra – środa 25 marca 2020 r. - rozpoczynamy nowy okres nauki. Zdalne nauczanie poświęcone będzie realizacji podstawy programowej (nowe treści, nowe zadania). Uczniowie będą oceniani, praca z uczniem będzie w dużym stopniu zgodna z obowiązującym dotychczas szkolnym podziałem godzin, który uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów, gwarantuje równomierne obciążenie uczniów, w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w danym dniu. W związku z tym, prosimy aby uczniowie byli dostępni i dyspozycyjni w godzinach swoich zajęć. [...]

Informacja dotycząca rekrutacji

2020-03-18T11:15:53+01:0018 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do listu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych, informujemy, że biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, prosimy o przesyłanie dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym na szkolną skrzynkę pocztową kontakt@lesna.edu.pl, w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Przypominamy, że rekrutacja do Przedszkola w Leśnej trwa do 20 marca br., a rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej trwa do 27 marca br. Potrzebne dokumenty można wydrukować ze strony www.lesna.edu.pl.

Komunikat w sprawie organizacji pracy ZSP w Leśnej

2020-03-13T16:57:57+01:0013 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

W dniach 16.03 – 25.03.2020r. dyżur placówki będzie odbywał się w szkole od 8:00 do 14:00. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, prosimy o kontakt poprzez: korespondencję tradycyjną, elektroniczną kontakt@lesna.edu.pl, e-dziennik, a także kontakt telefoniczny 33 867 10 92. W przypadku konieczności osobistej wizyty, prosimy o wcześniejsze umówienie się. 

Organizacja e-nauczania

2020-03-12T12:14:23+01:0012 marca, 2020|Komunikaty, Szkoła|

Szanowny Rodzicu, - Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki, w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; Nauczyciele klas 1-3 będą w codziennym kontakcie ze swoimi uczniami przez e-dziennik. Nauczyciele klas 4-8 będą kontaktować się z uczniami za pomocą adresów e-mail uczniów, które otrzymali w szkole na lekcjach informatyki; * W przypadku problemów z logowaniem, prosimy o kontakt z nauczycielami informatyki (m.pietraszko@splesna.pl lub a.dybal-kubica@lesna.edu.pl). - Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i [...]

Bieżąca sytuacja

2020-03-11T15:54:24+01:0011 marca, 2020|Komunikaty, Przedszkole, Szkoła|

Szanowni Państwo, Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. (dwa tygodnie) ogranicza się funkcjonowanie szkoły i przedszkola. W dniach 12 – 13.03.2020r. (czwartek, piątek) będą odbywać się jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów i dzieci przedszkolnych, które nie mają zapewnionej opieki w domu. Świetlica środowiskowa w tych dniach nie pracuje. W związku z gwałtownym przyrostem chorych, jeśli to możliwe, prosimy o pozostawienie dzieci przedszkolnych i uczniów od czwartku w domu. Od poniedziałku 16 marca br. dzieci przedszkolne i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.   Drodzy Uczniowie, pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Bezwzględnie pozostańcie w [...]

Dane kontaktowe

ul. św. Michała Archanioła 140, 34-300 Leśna

Phone: +48 33 867 10 92

Web: lesna.edu.pl

Najnowsze wpisy