ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2024/2025

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej.

Nabór do szkoły prowadzony jest w terminie od  01 marca do 25 marca 2024r.

 Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

  1. 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym
  2. 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  3. starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025:

  1. Karta zapisu – zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły -05 kwietnia 2024r.

Po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, w terminie
od 08 kwietnia do 15 kwietnia 2024r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 17 kwietnia 2024r.

OBWÓD SZKOLNY Obwód Szkoły Podstawowej w Leśnej obejmuje całe sołectwo Leśna.   

Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. W uzasadnionych przypadkach oczekujemy na  zgłoszenia przesłane elektronicznie na szkolny adres mailowy.

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły/przedszkola lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.