Zamówienia

Zamówienia2019-02-15T11:48:45+00:00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej

Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140

34-300 Żywiec

Wyniki postępowania w odpowiedzi na Zaproszenia do składania ofert cenowych:

Zamówienie 1

Zamówienie 2

Zamówienie 3

Zamówienie 4

Zamówienie 5

Zamówienie 6

Zamówienie 7

Zamówienie 1:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawa pomocy do stworzenia pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę pomocy do stworzenia pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 2

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia do pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 3:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 4:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę przewodników i atlasów do pracowni przedmiotowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę przewodników i atlasów do pracowni przedmiotowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 5:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę programów edukacyjnych do pracowni przedmiotowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę programów edukacyjnych do pracowni przedmiotowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 6:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę pomocy do zajęć przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy do zajęć przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

Zamówienie 7:

Temat:

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę pomocy do zajęć matematycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy do zajęć matematycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr  2 – Zaproszenie i formularz

 

Zamówienie 8

Temat: 

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz. 12:00.

  1. Zaproszenie i formularz
  2. Wzór umowy

 

Zamówienie 9

Temat: 

Zaproszenie do składania ofert cenowych – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją na potrzeby realizacji projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją na potrzeby realizacji projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”  w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz. 12:00. 

  1. Zaproszenie i formularz
  2. Wzór umowy
  3. Specyfikacja

  

Dane kontaktowe

ul. św. Michała Archanioła 140, 34-300 Leśna

Telefon: +48 33 867 10 92

Strona internetowa: lesna.edu.pl

Najnowsze wpisy