Projekty Unijne

Projekty Unijne2019-02-14T10:02:27+00:00

Projekt pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej” – realizowany w Gminie Lipowa przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, projekt WND-RPSL.11.01.04-24-0070/18-004 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-30.11.2019.

Rekrutacja uczestników trwa do 08.02.2019r.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane kontaktowe

ul. św. Michała Archanioła 140, 34-300 Leśna

Telefon: +48 33 867 10 92

Strona internetowa: lesna.edu.pl

Najnowsze wpisy