Adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej
ul. św. Michała Archanioła 140
34-300 Leśna
tel: +48 33 867 10 92
mail: kontakt@lesna.edu.pl
mail: nauczyciele@splesna.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec.
Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl