Kalendarz roku szkolnego 2023/2024.

 

  • 04.09.2023 r.                                  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2023                     Zimowa przerwa świąteczna
  • 29 stycznia – 11 lutego 2024        Ferie zimowe
  • 28 marca – 2 kwietnia 2024        Wiosenna przerwa świąteczna
  • 14-16 maja 2024                             Egzamin ósmoklasisty
  • 21 czerwca 2024                              Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 22 czerwca – 31 sierpnia 2024    Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2, 3 listopada 2023r.
 • 2 maja 2024r.
 • 14, 15, 16 maja 2024r.
 • 17 maja 2024r.
 • 31 maja 2024r.

 

Spotkania z rodzicami:

 • 13-15.09 2023r.
 • 15-17.11 2023r.
 • 24-26.01. 2024r. klasyfikacja śródroczna
 • 17-19.04 2024r.

Terminy klasyfikacji:

22.12.2023r.   Informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniem za pierwsze półrocze.

09.01.2024r.   Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

16.01.2024r.   Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych.

23.01.2024r.   Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

13.05.2024r.   Informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonym zachowaniem na koniec roku szkolnego.

04.06.2024.     Wystawienie proponowanych ocen rocznych.

11.06.2024r.    Wystawienie ostatecznych ocen rocznych.

18.06.2024r.   Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

 

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:

01.09.2023r.   Organizacja roku szkolnego 2023/2024.

12.09.2023r.   Plan Pracy Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego.

14.11.2023r.    Analiza wyników nauczania, pracy wychowawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

25.01.2024r.   Klasyfikacja śródroczna.

16.04.2024r.   Analiza wyników nauczania, pracy wychowawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18.06.2024r.   Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.