Zachęcamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym „Bezpieczni każdego dnia”.

Celem konkursu jest promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym oraz zwracanie uwagi rodzicom, opiekunom i młodzieży na obowiązek ustawowego korzystania z elementów odblaskowych. Ponadto celem jest rozwijanie wśród dzieci pasji do dokumentowania działań mających na celu poszerzanie wiedzy i świadomości w różnych dziedzinach życia; tu: bezpieczeństwa na drodze.

Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej szkoły www.lesna.edu.pl

Regulamin konkursu fotograficznego

karta zgłoszenia konkurs fotograficzny