Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej informuje, iż dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Leśnej pełniony będzie w terminie od 01.07.2022r. do 31.07.2022r.

Zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można dokonać osobiście w sekretariacie ZSP w Leśnej do dnia 08 czerwca 2022.

Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego na zasadach określonych w obowiązującej uchwale nr XLV/326/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 lutego 2018 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.

Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do przedszkola.

Dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu pełni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce.

Dyrektor ZSP w Leśnej

Anna Polak

_Ogłoszenie Dyrektora – lipiec 2022

_22 Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny 2022

_22Regulamin dyżuru wakacyjnego przedszkole