W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pliki do pobrania:

11.03.2022-r.-wytyczne-przeciwepidemiczne-gis

wytycznezachowaniabezpieczenstwazdrowotnegomeinmzigisdlaszkoliplacowek

Zasady sanitarne od 6 kwietnia aktualizacja