Do Rodziców uczniów szkoły i Rodziców dzieci przedszkola

 

Szanowni Państwo,

Informuję Państwa, że ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w roku szkolnym 2020/21 dyrektor szkoły może ograniczyć w całości lub w części funkcjonowanie szkoły. Mogą zostać zawieszone wszystkie lub poszczególne zajęcia edukacyjne, jeśli pojawi się zagrożenie zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Dyrektor będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły. Jeśli w przedszkolu/szkole zostaną zawieszone zajęcia edukacyjne, to te zajęcia będą realizowane z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zwracam się do Państwa rodziców z prośbą o:

1) rzetelne informowanie nauczycieli, a przede wszystkim wychowawcę klasy/grupy o zagrożeniu zdrowia dzieci spowodowanym przez COVID-19, w każdym czasie, kiedy w ocenie Państwa takie zagrożenie pojawi się dla dziecka w rodzinie, w zakładzie pracy Rodziców, w bliskiej grupie sąsiedzkiej, w grupie rówieśniczej dzieci i dziecko będzie miało kontakt z osobą chorą, w rodzinie pojawi się osoba chora, rodzina będzie przebywać w okresie kwarantanny lub  w izolacji.

Informacje należy przekazywać wychowawcy klasy/grupy w każdy dostępny dla Państwa sposób: telefonicznie, drogą elektroniczną, w bezpośrednim kontakcie przez osoby niezarażone;

 

2) wzmacnianie zachowań swoich dzieci, które dotyczą stosowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa organizacji zajęć w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej, w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 r., co będzie bardzo pomocne dla nauczycieli w codziennym funkcjonowaniu dzieci i uczniów w szkole oraz dodatkowo wzmocni bezpieczeństwo Państwa dzieci.

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa Organizacji zajęć w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 r. znajdują się na stronie internetowej szkoły:

https://lesna.edu.pl/2020/08/31/wewnetrzne-procedury-bezpieczenstwa-zespol-szkolno-przedszkolny-w-lesnej-organizacja-zajec-w-szkole-podstawowej/

https://lesna.edu.pl/2020/08/31/wewnetrzne-procedury-bezpieczenstwa-zespol-szkolno-przedszkolny-%e2%80%a8w-lesnej-organizacja-zajec-w-przedszkolu/

Zwracam uwagę Państwa na konieczność zapoznania się z tymi procedurami.

 

3) informowanie wychowawcę  grupy/klasy o nieobecności swojego dziecka w szkole/w przedszkolu oraz usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych w czasie i w sposób przyjęty w szkole.

 

Podstawa prawna:

1) rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389);

2) rozp. MENiS z dnia31 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166 i 1386)

3) wytyczne MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

4) Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć w Przedszkolu, w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 r.

5) Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć w Szkole Podstawowej, w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 r.

 

 

 

Z poważaniem,

Anna Polak

Dyrektor ZSP w Leśnej