Tydzień 25.05-29.05.2020

Konsultacje dla uczniów klasy 8 według harmonogramu

WTOREK 26.05.2020 – godz. 9:40 -12:45 – Konsultacje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki

Grupa 1 – uczniowie według numerów z dziennika 1-5 – sala nr 9

Grupa 2 – uczniowie według numerów z dziennika 6-10 – sala nr 11

Grupa 3 – uczniowie według numerów z dziennika 11-15 – sala nr 6

* Kolejność lekcji wg ustaleń

** Dalsze terminy konsultacji zostaną ustalone we wtorek z nauczycielami przedmiotu

UWAGA KLASA 8!

W razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji z innych przedmiotów (chęć skorzystania z konsultacji należy zgłosić minimum dzień przed planowanym spotkaniem)

 

Tydzień 01.06 – 05.05.2020r.

Konsultacje dla wszystkich uczniów według harmonogramu, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

Uwaga:

Chęć skorzystania z konsultacji przez ucznia należy zgłosić minimum dzień przed planowanym spotkaniem

 

Od 25.05 istnieje  możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00

  1. Uczniowie i rodzice powinni zapoznać się z procedurami organizacji konsultacji w szkole.
  2. Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji są zobowiązani do dostarczenia wypełnionej zgody przez rodziców/opiekunów i przekazania jej nauczycielowi w dniu przyjścia na konsultacje. Oświadczenie wypełniane jest jednorazowo.
  3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczniowi nie wolno przychodzić do szkoły.
  5. Uczeń nie przynosi ze sobą zbędnych rzeczy!