Certyfikat uczestnictwa Przedszkola w Leśnej w projekcie edukacyjnym „Klub zdrowego przedszkolaka”.