Certyfikat uczestnictwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej w programach edukacyjnych zainicjowanych przez PSSE w Żywcu w zakresie profilaktyki zdrowotnej.