Dnia 11 czerwca od godz. 11.45 do godz. 14.25 uczniowie klas 4-7 brali udział w pilotażowym programie „Edukacja z Wojskiem”- program MEN i MON. Żołnierze Wojska Polskiego przeprowadzili specjalne zajęcia teoretyczno-praktyczne. Celem spotkania było kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie zapoznali się z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania
pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.