Czy wszyscy powinni poczuwać się  do bycia wolontariuszem/wolontariuszką w swoich społecznościach?

 Czy godziny zajęć szkolnych powinny ulec zmianie na późniejsze niż 8 rano?

Na takie tematy dyskutowaliśmy dziś podczas Turnieju  Debat Oksfordzkich Podbeskidzie, w których wzięliśmy udział.

Debaty Oksfordzkie są rodzajem dyskusji, w której drużyny dyskutują na dany temat. Dyskusja przebiega w sposób uporządkowany; dwie drużyny przemawiają na przemian, najpierw przemawiają  pierwsi  mówcy z każdej drużyny, którzy wprowadzają temat i wygłaszają stanowisko swojej drużyny, następnie drugi mówca przedstawia argumenty, z kolei trzeci mówca odnosi się od argumentów przeciwników i na koniec czwarty mówca podsumowuje stanowisko swojej drużyny. Nad całością czuwa marszałek, a drużyny oceniane są przez jury. To, czy drużyna będzie bronić tezy czy też będzie ją podważać, rozstrzyga się w drodze losowania.

Udział w debatach daje możliwość uczenia się kulturalnego i rzeczowego dyskutowania oraz publicznego przemawiania. To nie jest łatwe.

Bardzo dziękuję drużynie: Natalii Karczewskiej, Mikołajowi Motyce, Wojciechowi Byrczowi oraz Oliwii Kąkol za podjęcie trudu przygotowania się do debaty i wzięcia w niej udziału.

Dziękuję również Laurze Pogan i Dagmarze Biernat za pomoc w gromadzeniu argumentów i pani Annie Skórzak za przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.

Organizatorem debat jest Żywiecka Fundacja Rozwoju.

Anna Pieróg