Z okazji  Święta Niepodległości lekcje wychowawcze w klasach 1-8 były poświęcone tematyce niepodległościowej na poziomie adekwatnym do wieku uczniów. Uczniowie i uczennice klas 1-3 wykonywali godło Polski, kolorowali flagi, układali wyrazy z biało-czerwonych liter, rozwiązywali proste zadania, w których wykazali się znajomością polskiego hymnu. Uczniowie i uczennice  klas 4-8 przypomnieli  i utrwalili sobie wiele ważnych dat związanych z rozbiorami Polski, powstaniami, Księstwem Warszawskim, utworzeniem Legionów, Królestwem Polskim,   I wojną światową i odzyskaniem niepodległości. Porządkowali daty i wydarzenia, układali je w kolejności chronologicznej, ponadto przeprowadzili ćwiczenia na uważność, wykonywali zadania pogrupowane  w stacjach zadaniowych oparte na informacjach zamieszczonych w niepodległościowej gazetce, rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki. Zapoznali się również z sylwetkami ojców niepodległości, i ważnymi sentencjami, które wygłosili:

  • Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich– Józef Piłsudski.
  • Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować –  Roman Dmowski.
  • Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki, wieków w potędze i chwale. Dla Was, dla Nas i dla całej ludzkości – Ignacy, Jan Paderewski.