Zachęcamy wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Bądź bezpieczny – noś odblaski!”

Celem konkursu jest promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym oraz zwracanie uwagi rodzicom, opiekunom i młodzieży na obowiązek ustawowego korzystania z elementów odblaskowych. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Temat konkursu brzmi: „Bądź bezpieczny – noś odblaski!”.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przeds (1)

karta zgłoszenia