Szczególne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej kierujemy do emerytowanych nauczycieli i pracowników naszej szkoły i przedszkola.

Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, radości z każdego dnia, licznego grona wdzięcznych i pamiętających serc.

Nasza szkolna społeczność odwiedziła grób Śp. Dyrektor Anny Polak,  oddajemy hołd i zachowujemy w pamięci tych, których z nami już nie ma.

Dyrektor, Nauczyciele oraz Uczniowie

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej