Nasza szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Śląską Policję. Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poszerzanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa naszych uczniów na drodze. Będziemy dążyli do tego, aby wyposażyć naszych uczniów w elementy odblaskowe. Poprzez konkursy: plastyczny, fotograficzny, ze znajomości kodeksu drogowego, chcemy zachęcać do popularyzowania przepisów i zasad ruchu drogowego.