W zeszłym tygodniu przedszkolaki brały udział w zajęciach związanych z bezpieczeństwem na drodze. W trakcie zajęć wykorzystano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Przypomnieliśmy sobie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej, poznaliśmy podstawowe znaki drogowe i sposób prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Wykonaliśmy różnorodne prace plastyczne związane z ruchem drogowym. Uczestniczyliśmy  w spotkaniu z Panem Policjantem.