13 września 2023 r. Grupa Starszaków uczestniczyła w zajęciach terenowych w Dolinie Żylicy w Buczkowicach. Przedszkolaki pieszo pokonały Ścieżkę Przyrodniczo-Dydaktyczną poznały roślinność jaka występuje wzdłuż rzeki Żylicy oraz żyjące tam ptaki. Po części edukacyjnej dzieci wspaniale i radośnie bawiły się na placach zabaw.