Dnia 4 września 2023 roku cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej zebrała się w sali gimnastycznej naszej szkoły, aby uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny.  Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Lipowa – Pan Jan Góra, kierownik referatu – Pani Małgorzata Michalska-Gąsiorek oraz inspektor promocji gminy i kultury – Pan Szymon Wróbel.  Apel rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klasy ósmej, pod nadzorem wychowawczyni Pani mgr Magdaleny Pietraszko, przygotowali przedstawienie, podczas którego nawiązali do kolejnej, już 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Przywitali także nowych uczniów – pierwszoklasistów, a następnie w krótkim występie starali się zobrazować wyjątkowość naszej szkoły.  Występy dzieci z klasy czwartej i piątej, przygotowanych przez Panią mgr Karolinę Skrzypek-Caputa, które pięknym śpiewem oraz grą na skrzypcach dodały uroczystości barw, zrobiły wrażenie na publiczności. Po części artystycznej, wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej w ostatnim roku dyrektor szkoły mgr Annę Polak. Wójt Gminy – Pan Jan Góra w swoim przemówieniu podziękował za pracę na stanowisku dyrektora Pani mgr Irenie Mikusek, przywitał i życzył sukcesów nowo wybranej  dyrektor tej szkoły, Pani mgr Emilii Zuziak. Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych w tym szczególnie uczniów klasy pierwszej, przedstawiła wychowawców klas oraz nauczycieli. Na koniec życzyła wszystkim uczniom wytrwałości oraz samych sukcesów w nowym roku szkolnym.