Celem programu „Jaś i Małgosia na tropie” jest opóźnienie wieku, w którym dzieci i młodzież sięgają po alkohol. Program ma wpłynąć również na ograniczanie problemów związanych z piciem
alkoholu w tym celu wykorzystując wzmocnienie środowiska rodzinnego, indywidualnych predyspozycji oraz tzw. rówieśniczych czynników chroniących. Poza problem zbyt wczesnej inicjacji
alkoholowej program wskazuje następujące tematy:
– fakty i mity na temat alkoholu i jego spożywania,
– wpływ środków masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem Internetu oraz telewizji na
sposób pokazywania osób pijących alkohol,
– rodzaje i sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą.

Podsumowaniem Programu Domowych Detektywów jest „Wieczór Jasia i Małgosi”, jest to popołudniowe spotkanie ze wszystkimi uczestnikami programu – uczniami, ich rodzicami, nauczycielami .

W roku szkolnym 2022/2023 program realizowali uczniowie i uczennice oraz ich rodzice z klasy V i VI.

Klasa V wraz z wychowawcą zorganizowali wieczorek w formie tradycyjnej. Na spotkaniu przedstawiono prezentację z przebiegu projektu w szkole, a klasowi liderzy przygotowali dla rodziców ciekawe zadania i konkurencje.

Klasa VI wraz wychowawcą podsumowali program wycieczką integracyjną w góry. Wspólnie zdobyliśmy Wielką Raczę.