W okresie od 16 listopada 2022r. do 29.03.2023r. grupa Średniaki wraz ze swoją Panią Beatą Piecuch realizowała ogólnopolski konkurs pt. „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw dzieci, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro. Realizowaliśmy wiele zadań przewidzianych w ramach konkursu m.in.: przeprowadzenie debaty pt. „Co znaczy być dobrym i prawym człowiekiem”, przeprowadzenie pogadanki na temat: „Doceniam to co mam i chcę pomagać innym”, propagowanie zdrowego stylu życia, idei wolontariatu oraz chęci działalności na rzecz społeczności lokalnej, zajęcia plastyczne pt. „Pomocna dłoń”. Realizacja powyższych działań została pozytywnie oceniona przez komisję i w związku z tym nasze Przedszkole uzyskało certyfikat „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom”. Przedszkolakom serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz gratulujemy uzyskanego certyfikatu.