Zgłoszono szkołę do konkursu: „Polska kwitnie”. Założono łąkę kwietną: przygotowano ziemię i wysiano nasiona. Łąka jest podlewana. Czekamy na efekty.