Biblioteka to instytucja kultury; miejsce, w którym zgromadzone są encyklopedie, atlasy, słowniki, czasopisma i ksiazki dedykowane kazdej grupie wiekowej.
13 kwietnia 2023 r. Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach w Gminnej Bibliotece Publicznej-Filia w Leśnej, które przygotowała Pani Agnieszka. Dzieci poznały pracę bibliotekarza, zasady zachowania w bibliotece oraz sposób wypożyczania książek. Brały aktywny udział w konkursach i grach, rozwiązywały rebusy, słuchały wierszy czytanych przez nauczycieli. Doświadczyły spotkania z książką i jej nieocenioną wartością. Bezpośredni kontakt dzieci z miejscem, w którym można wypożyczyć książkę sprawia, że poszerza się ich wiedza o otaczającym świecie i wyobraźnia.
Bardzo dziękujemy Pani Agnieszcze z Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Leśnej za zaproszenie i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci.