Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA LIPOWA

Miło na poinformować, że dzięki realizacji przez Gminę Lipowa projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Lipowa”  do naszej szkoły trafiło 5 laptopów, z których będą korzystać uczniowie z Ukrainy. Sprzęt jest ułatwieniem w prowadzeniu zajęć w wielokulturowych klasach. Uczennice i uczniowie pochodzący z Ukrainy łatwiej integrują się z polską społecznością, szybciej i w bardziej atrakcyjny dla nich sposób uczą się nie tylko języka polskiego. Laptopy umieszczone zostały w świetlicy szkolnej oraz w bibliotece do dyspozycji nauczycieli, oraz dzieci z Ukrainy, które uczą się w naszej placówce.

Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Lipowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny