Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że uczennice ósmej klasy naszej szkoły, dzięki swojej pracy i rzetelności odniosły wielki sukces. Amelia Rybarska została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii, a Wiktoria Rybarska została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego. Uczestnicy konkursu stopnia trzeciego otrzymują tytuł Laureata, gdy zdobywają co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, natomiast tytuł finalisty otrzymują uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów. Nad przygotowaniem uczennic do konkursów czuwały pani Katarzyna Faber-Caputa oraz pani Anna Pieróg.

Serdecznie gratulujemy Laureatce i Finalistce talentu i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Życzymy dalszych sukcesów!