W połowie lutego w naszej szkole został zorganizowany Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego uczniowie klas 4, 5 i 6 uczestniczyli w warsztatach dotyczących bezpiecznego poruszania się w sieci.  Celem zajęć było wprowadzenie uczniów w tematykę bezpiecznego korzystania z internetu, omówienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ekranów oraz promowanie zrównoważonego korzystania z sieci. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali najpierw słuchowiska pt: „Sieciaki – misja bezpieczny internet”, a następnie razem z nauczycielką prowadzącą zajęcia omawiali zasady bezpieczeństwa w sieci. Kolejnym elementem, było zapoznanie uczniów z pojęciem zrównoważonego korzystania z internetu. Dzieci same miały określić w jaki sposób spędzają swój czas wolny, a następnie porównać ile czasu spędzają przed ekranami, a ile w sposób aktywny fizycznie. Na podsumowanie, uczniowie w grupach przygotowywali plakaty na tematy ułożone z rozsypanek.

Zdjęcia wykonały uczennice z kółka dziennikarskiego (Maria Czarnota, Karolina Wróbel oraz Justyna Kublin)