ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
na rok szkolny 2023/2024

Nabór do szkoły prowadzony jest w terminie od  01 marca do 24 marca 2023r.

 Do klasy I przyjmowane są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w 2016 roku) objęte obowiązkiem szkolnym.

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024:

  1. ZGŁOSZENIE DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY
  2. WNIOSEK DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami)

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły –  03 kwietnia 2023r.

Po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, tj. w terminie
od 04 kwietnia do 12 kwietnia 2023r., rodzice kandydatów składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 14 kwietnia 2023r.

OBWÓD SZKOLNY Obwód Szkoły Podstawowej w Leśnej obejmuje całe sołectwo Leśna.   

 

Prosimy zwrócić uwagę, aby dokumenty były kompletne i podpisane przez rodziców we wszystkich oznaczonych miejscach. 

W uzasadnionych przypadkach oczekujemy na  zgłoszenia przesłane elektronicznie na szkolny adres mailowy.

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły/przedszkola lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Leśnej na rok szkolny 2023/2024

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2023r. – 24.03.2023r. 17.04.2023r. – 05.05.2023r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 20.03.2023r. 08.05.2023r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 22.03.2023r. 10.05.2023r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 27.03.2023r. – 31.03.2023r. 11.05.2023r. – 17.05.2023r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2023r. 19.05.2023r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 04.04.2023r. – 12.04.2023r. 22.05.2023r. – 26.05.2023r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.04.2023r. 30.05.2023r.