Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lipowa

dostępny pod linkiem: Terminy Rekrutacji do Przedszkola w Leśnej i Szkoły Podstawowej w Leśnej