Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej (powiat żywiecki) zatrudni nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami na stanowisku psychologa w wymiarze 10/22 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2022/2023. Oferty proszę przesłać na adres:kontakt@lesna.edu.pl.