W ciągu roku szkolnego 2021/2022 w grupie Starszaki realizowana była Innowacja Pedagogiczna. Cel główny Innowacji dotyczył kształtowania, odkrywania i promowania wartości. W ramach działań zostały zrealizowane następujące tematy: W krainie wartości – uczciwość, Bajka o dobrym Drwalu, Radość, Wyprawa po wielkie skarby, Mamy szacunek do siebie i innych, Kartki życzliwości, Dekalog przyjaźni, Nasze zdrowie – woda, Ja kocham i szanuję Rodziców, Co to jest miłość?, Inny nie znaczy gorszy, Ja, czyli kto?, Podróż do krainy szczęścia, Dzień życzliwości, Uczciwość, Dobro. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem podczas realizacji zajęć, pięknie odgrywały różne sceny związane z wartościami, wykonywały interesujące i piękne prace plastyczne i techniczne.