Rok szkolny uznajemy za zakończony. Uczniowie otrzymali swoje świadectwa i usłyszeli ostatni dzwonek. Pani Dyrektor- Anna Polak wyróżniła uczniów celujących i bardzo dobrych; wręczyła pamiątkowe Dyplomy absolwentom i podziękowała rodzicom za pracę na rzecz szkoły.
Teraz czas na wypoczynek- korzystajcie ze wszystkich letnich atrakcji MĄDRZE, abyśmy spotkali się we wrześniu.
UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

Rozstanie autorstwa Irena Mikusek