Wspominając Festyn Rodzinny z soboty, dzieci z grup maluszki i średniaki przypominają swoje występy dla rodziców.