W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły odnieśli znakomite sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W dniu 12 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z Laureatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022. Zaproszonymi byli dyrektorzy oraz uczniowie, którzy zostali dwukrotnie, trzykrotnie i czterokrotnie laureatami, oraz uczniowie, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów z różnych przedmiotów – było ich ponad 40 osób z całego województwa śląskiego.

Uczestnicy konkursu stopnia trzeciego otrzymują tytuł Laureata, gdy zdobywają co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, natomiast tytuł finalisty otrzymują uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów.

W tym wyjątkowym gronie znalazła się uczennica naszej szkoły Oliwia Jagosz z klasy 8a. Oliwia została Dwukrotną Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego – z biologii i geografii. Jest to niezwykłe osiągnięcie. W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach osobiste gratulacje i nagrody dla uczennicy, rodziców i dyrektor szkoły złożyła pani Urszula Bauer – Śląska Kurator Oświaty. Nad przygotowaniem uczennicy do konkursów czuwała pani Katarzyna Faber-Caputa oraz pani Anna Stańco.

Swoimi znakomitymi umiejętnościami wykazała się również uczennica Gabriela Romik z klasy 8a, która została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego. Gabriela pokonując poszczególne etapy znalazła się w czołówce grupy uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w województwie. Sukces w konkursie kuratoryjnym zwalnia z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego gwarantując uczennicy wynik na poziomie 100%. Przygotowanie do konkursu i opiekę nad uczennicą objęła Pani Anna Pieróg.

Na szczególne gratulacje zasługuje uczennica Amelia Rybarska z klasy 7b, która została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii. Przyznane wyróżnienie jest dowodem na sumienną i pilną pracę. Opiekę nad uczennicą sprawowała pani Katarzyna Faber-Caputa.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom i Finalistce talentu i ambicji, niezbędnych w osiąganiu tak wspaniałych wyników. Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy!