W dniach od 2 do 6 maja 2022 odbyło się 3 spotkanie partnerów projektu „Travelling Europe by Art”. Reprezentacja naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w składzie Karolina Skrzypek-Caputa, Magdalena Pietraszko i Patrycja Knapek-Stańczak wymieniła się dotychczasowymi postępami w pracy. W  czasie spotkania nauczyciele wszystkich krajów partnerskich poznali litewskich artystów takich jak: Sigute Ach i Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, uczyli się nowych technik malarskich, które w następnych dniach będą przekazywać uczniom. W ramach spotkania codziennie odbywały się wizyty w lokalnych muzeach

Dodatkowo nauczycielki miały okazję poznać dzieci uczęszczające do przedszkola w Silute, zobaczyć występ artystyczny w tradycyjnych strojach z towarzyszeniem folkloru litewskiego.

Co więcej, partnerzy zostali zaproszeni do Urządu Miasta, by wspólnie z władzami Silute wymieniać się doświadczeniami związanymi z edukacją.