Bezpłatna, zdalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla obywateli Ukrainy
Fundacja „Twarze depresji” dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden uruchamia program „Twarze depresji dla Ukrainy”. To bezpłatna, zdalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla obywateli Ukrainy – dzieci i osób dorosłych. Konsultacje ze specjalistami będą odbywały się w językach: rosyjskim i ukraińskim.

Trauma wojenna pociąga za sobą zespół stresu pourazowego, depresję, zaburzenia lękowe i bardzo wiele innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Życie w lęku, stresie i dramat, jaki przeżywają teraz ukraińskie dzieci i ich rodzice są nie do wyobrażenia.

– Trudno mi nawet wyobrazić sobie co przeżywacie, w jakim strachu żyjecie. Chcemy Was wesprzeć, pomóc razem z fundacją „Twarze depresji”. Skorzystajcie z pomocy naszych psychologów i psychiatrów. To nie powód do wstydu. Sam choruję na depresję i też korzystam regularnie z pomocy psychiatry i psychologa. Ci specjaliście wiedzą, jak pomóc – apeluje do obywateli Ukrainy Marcin Bosak – aktor, ambasador programu „Twarze depresji dla Ukrainy”.

Formularz zgłoszeniowy w języku ukraińskim i rosyjskim do naszego programu znajduje się na stronie: www.twarzedepresji.pl/ukraina. Zdalne wideokonsultacje umożliwiają łączenie się przez Whats App i Skype ze specjalistami przebywając także poza Polską, na terenie Ukrainy. Konsultacje online odbywają się oczywiście w językach ukraińskim i rosyjskim. W zespole fundacji są psycholodzy, psychoterapeuci oraz specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży. Patronem honorowym programu jest Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.

Kontakt

www.facebook.com/twarzedepresji

e-mail: fundacja@twarzedepresji.pl

Фонд «Лица депрессии» при финансовой поддержке Национале-Нидерланды запускает программу «Лица депрессии для Украины». Это бесплатная психологическая и психиатрическая помощь гражданам Украины – детям и взрослым. Консультации со специалистами будут проводиться дистанционно на русском и украинском языках.

Военная травма влечет за собой посттравматический синдром, депрессию, тревожные расстройства и очень многие другие проблемы психического здоровья. Жизнь в условиях тревоги, стресса и трагедии, которую сейчас переживают украинские дети и их родители, невозможно себе вообразить.

– Мне даже трудно представить, что вы переживаете, в каком страхе живете. Мы хотим поддержать вас, помочь вам вместе с фондом «Лица депрессии». Воспользуйтесь помощью наших психологов и психиатров. В этом нет ничего стыдного. Я сам страдаю депрессией и тоже регулярно пользуюсь помощью психиатра и психолога. Эти специалисты знают, как помочь – обращается к гражданам Украины Марчин Босак – актер, посол программы „Лица депрессии для Украины”.

Удаленные видео-консультации с помощью Whats App и Skype позволяют общаться со специалистами, находясь также за пределами Польши и на територии Украины. Онлайн-консультации будут проводится на украинском и русском языках. В команду фонда входят психологи, психотерапевты, специалист-психиатр, детский и подростковый психиатр. Почетным патроном программы является Национальный Консультант в области психиатрии.

Контакт

www.facebook.com/twarzedepresji

e–mail: fundacja@twarzedepresji.pl