Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej ogłasza rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Nabór do szkoły prowadzony jest w terminie od 01 marca do 25 marca 2022r.

Do klasy I przyjmowane są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w 2015 roku) objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 roku) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Czyste druki rekrutacyjne udostępnione będą przy wejściu do szkoły  lub można je pobrać w wersji elektronicznej ze szkolnej strony internetowej szkoły w zakładce – Szkoła Podstawowa – Rekrutacja.