Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Nabór do Przedszkola prowadzony jest w terminie od 01 marca – 18 marca 2022r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Karty zgłoszenia dziecka (Deklaracja kontynuacji lub Wniosek) można odebrać w Przedszkolu w Leśnej lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce Przedszkole – Rekrutacja.