Program pilotażowy – PRO-LEARN Teens

Narzędzia do diagnozy procesów poznawczych i stylów uczenia się dzieci w wieku 11-14 lat

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym programie pilotażowym Narzędzia do diagnozy procesów poznawczych i stylów uczenia się dzieci w wieku 11-14 lat – PRO-LEARN Teens.

Oprócz Polski w projekcie uczestniczą: Rumunia, Grecja, Włochy oraz Cypr.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zdolności poznawczych oraz umiejętności efektywnego uczenia się dzieci poprzez opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie modelu wsparcia rozwoju poznawczego dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) z aktywnym udziałem szkół, kadry pedagogicznej, specjalistów oraz partnerów w krajach uczestniczących.

W badaniu diagnostycznym wezmą udział uczniowie w wieku od 11 do 14 lat.

W programie zostanie wykorzystane wielowymiarowe, wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne online do diagnozowania funkcji poznawczych (uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć) i rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się starszych dzieci.

Szkoła otrzyma pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów, zestaw narzędzi edukacyjnych dla uczniów- gry i zadania edukacyjne oraz narzędzie elektroniczne do diagnozowania preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych starszych dzieci.