GMINA LIPOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Lipowa – świetlica”.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 90 osób z terenu Gminy Lipowa poprzez rozszerzenie oferty wsparcia działalności 2 świetlic na terenie Gminy oraz nowoutworzonej świetlicy środowiskowej w Lipowej i prowadzonych tam zajęciami, a także pomoc psychologiczną 45 osób dorosłych, co wyrazi się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu do 30.10.2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  275 550,86 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 do 30.10.2022 r.

W ramach realizacji projektu zapraszamy uczniów klas 4 – 8 na zajęcia w świetlicy środowiskowej:

1) ceramika (łącznie 18 godzin)
2) makrama (łącznie 24 godziny)
3) modelarstwo (łącznie 24 godziny)
4) zajęcia ekologiczne (łącznie 24 godziny)
5) malowanie na szkle (łącznie 24 godziny)
6) robotyka (łącznie 24 godziny)

Zajęcia będą odbywać się w blokach po 2 godziny od 14:30 do 16:30.

Zajęcia w grudniu:
1. Zajęcia z robotyki – 9 grudnia br. (czwartek)
2. Zajęcia ekologiczne – 13 grudnia br. (poniedziałek)
3. Zajęcia z ceramiki – 16 grudnia br. (czwartek)

Kolejne terminy zajęć będą podawane na dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zapisów na zajęcia można dokonywać w sekretariacie szkoły, na świetlicy środowiskowej oraz telefonicznie u opiekuna świetlicy środowiskowej, który udziela  również dodatkowych informacji – pod nr tel. 509-696-530.

Zachęcamy do udziału!