Na lekcji języka polskiego uczniowie i uczennice klasy 5 spróbowali swoich sił, w tłumaczeniu fragmentów lektury Carlo Collodi “Pinokio”. Okazało się, że nie jest to zadanie ławe, a sama znajomość słów nie wystarczy aby tłumaczony tekst brzmiał dobrze i był poprawny. Jednak niektórzy wykazali się dużym talentem translatorskim i może kiedyś będzie to ich zawód.