15 października dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach dotyczących zasad mycia rąk. Odbyła się pogadanka na temat „Dbamy o higienę rąk”. Przedszkolaki utrwaliły sobie etapy mycia rąk, a Starszaki dodatkowo wykonały piękną pracę plastyczną i nauczyły się piosenki związanej z hasłem przewodnim zajęć.