13 października przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez
Panią Milenę Maszewską z Centrum Szkoleniowego Eko Przystanek. Podczas
warsztatów ekologicznych dzieci mogły własnoręcznie wykonać ekosystem
zamknięty w szklanym naczyniu, nauczyć się opieki nad roślinami i poznać proces
tworzenia lasu. Zajęcia pozwoliły wychowankom na przeżycie inspirującego
doświadczenia w trakcie tworzenia pracy.